Jobbe hos oss

Vår visjon, vår strategi og våre ambisjoner kan oppsummeres i tre enkle ord:

 "Et profesjonelt kunnskapshus"

 

Har du  lyst å jobbe hos oss, send oss en epost!

«En av grunnene til at jeg begynte å jobbe i Umoe Consulting er fordi de har fokus på min kompetanseutvikling»

Jan Peder Arnesen, Rådgiver og Prosjektleder

Vi er kunnskapsdelende

Umoe Consultings kjerneverdi Kunnskapsdelende er fundamentet for  vår kompetanseutvikling. Vi har gjennom de siste årene utviklet et kompetanseprogram for våre ansatte og kunders ansatte.
Vi lønner våre ansatte for å drive kompetanseheving, så i 2018 doblet vi budsjettet til å utgjøre ca.5% av selskapets totale omsetning for å kunne gjøre nettopp det. I praksis gjøres kompetanseutvikling hos oss gjennom våre fagdager, våre faggrupper, samt selvfølgelig deltagelse på kurs og konferanser.

Når vi har fagdag samler vi alle ansatte til foredrag holdt av egne ansatte så vel som eksterne, det hele avsluttes ofte med noe sosialt.

 De 4 faggruppene våre; Frontend, Backend, Maskinlæring/BI og Prosjektledelse bygger tidlig på året en fagstrategi som inneholder årets kompetanseområder. For å jobbe med de utvalgte områdene har faggruppene møter ca. hver 3 uke. Møtene foregår som oftest om ettermiddagen med mat og et sosialt preg. Hos oss skal kompetanseutvikling passe inn i en hektisk hverdag, være kjekt og utviklende for den enkelte!

Vi skal være de beste i klassen på kompetanseutvikling

Firmahytten "Fykomfei" ligger sentralt til på Geilo med gode muligheter for utfoldelse sommer som vinter. Våre ansatte tilbringer helger og ferier på Geilo og den er stort sett fullbooket hele året. 

Liker du å stå på ski på vinteren,

eller gå fjellturer om sommeren?

Praha, Amsterdam, Heidelberg, Windsor, København, Brugge?

Et godt arbeidsmiljø for våre ansatte er viktig for oss. Et av de mest populære sosiale arrangementene vi har,  er den årlige utenlandsturen.  

Vi har vært på tur til de klassiske storbyene og til mindre mer ukjente steder. Disse stedene har ofte vært de mest minnerike. 

Uansett destinasjon - det blir en herlig opplevelse! 

Kanskje du er med oss neste gang?

Betingelser

I Umoe Consulting har vi en lønnsmodell som ivaretar de ansattes trygghet i dårlige tider, samtidig som den gir den enkelte mulighet til å tjene godt.

Dette er solid forankret i vår garantilønnsmodell.

Vi mener ubeskjedent at vi har konsulentbransjens beste lønnsmodell

Goder

God lønn og sosiale arrangementer er goder alle arbeidstakere verdsetter. 

...men om en skulle bli utsatt for en ulykke eller sykdom, vil en merke hvor trygt det er med våre heldekkende forsikringsavtaler.

..eller når pensjonisttilværelsen innhenter deg vil du også forstå hva det betyr at du hadde en god pensjonsavtale.

  • Løsningsorienterte

  • Engasjerte

  • Inkluderende

  • Kundefokuserte

  • Kunnskapsdelende